Spilletider / Ballstørrelser

NHFs turneringsreglement gjelder. Turneringsleder og utnevnte dommerveiledere har status som ”delegat”, og kan gripe inn med råd til dommerne i forbindelse med spesielle kampsituasjoner.

  • J/G 8, J/G 9, J/G 10 og J/G 11 spiller aktivitetsserie. Minimum 5 kamper per lag.
  • I 10,11 og 12 års klassen spiller seriespill (6’er håndball m/5 utespillere + målvakt) uten sluttspill. G/J 8 og 9 spiller også med 6 spillere, 5+1, på banen samtidig!
  • Øvrige klasser inndeles i puljer med minimum 4 lag som spiller enkel serie.
  • De to beste lagene i hver pulje går videre til A-sluttspill, de resterende lagene i hver pulje går til B-sluttspill.

Spillere som ikke har fylt 16 år kan bare delta i sin egen aldersklasse og den klassen som ligger umiddelbart over. Storhamar Cup gjør oppmerksom på at turneringen inviterer til kamper i aldershomogene klasser, og at spilletiden gjelder for vår turnering.

Hjemmelaget starter til venstre for sekretariatet og stiller med ball.

I de klassene og kampene hvor det er satt opp 2 omganger vil tiden ikke stoppes, men fortsette å gå. Ordningen er pga. at begge lag skal ha anledning til å starte med ball. Tiden stoppes heller ikke ved utvisning, kun ved diskvalifikasjon og alvorlig skade. Lagene bytter ikke side.

I de kampene hvor det kun er en omgang starter hjemmelaget med ballen.

Hvis en kamp i sluttspillet går til sudden death, skal det avgjøres hvem som starter med ballen via trekning.

Antall spillere gjelder samlet på bane og benk under kampene. Alle lag kan ha med så mange spillere de ønsker så lenge disse er påført spillerlistene.G/J 8 og 9 spiller også med 6 spillere, 5+1, på banen samtidig!

Ballstørrelser, se: http://www.handball.no/nyheter/2017/06/ballstorrelser-2017-18/

 

Spilletider

Disse tidene er gjeldende.
Det kan forekomme feil på kamprapportene.

 

Klasse Antall spillere Spilletid
Jenter 8 10 1*15 min
Jenter 9 10 1*15 min
Jenter 10 10 1*15 min
Jenter 11 10 1*15 min
Jenter 12 12 1*20 min
Jenter 13 12 1*20 min

SLUTTSPILL: 2*15 min

Jenter 14 12 2*15 min
Jenter 16 14 2*15 min
     
Gutter 8 10 1*15 min
Gutter 9 10 1*15 min
Gutter 10 10 1*15 min
Gutter 11 10 1*15 min
Gutter 12 12 1*20 min
Gutter 13 12 1*20 min

SLUTTSPILL: 2*15 min

Gutter 14 12 2*15 min
Gutter 16 15 2*15 min