For å få utlevert sine lagmapper som inneholder deltakerkort, kampprogram og annen relevant turneringsinformasjon ved innsjekk, må alle lag ha levert inn spillelister innen 05.mai 2023. Lever denne gjerne så snart du har den klar. Hvis laget må gjøre endringer i spillelister, sendes den inn på ny før innsjekk til cupen.

Dette gjøres ved å sende følgende skjema: https://www.storhamarcup.no/wp-content/uploads/2023/03/Spillelister-2023.doc

Til epostadresse: bio@storhamarhandball.no

Selv om noen allerede har levert spillelister i Profixio ber vi dere vennligst sende en kopi i vedlagt format til hovedsekretariatets epostadresse. Dette for å sikre registrering av både spillere og voksne som skal overnatte på skolene for å sikre at vi følger branninstruksene for overnatting.