For å få utlevert sine lagmapper som inneholder deltakerkort, kampprogram og annen relevant turneringsinformasjon ved innsjekk, må alle lag ha registrert inn spillelister innen 05.mai 2024. Lever denne gjerne så snart du har den klar. Laglister/spillelister registreres i Profixio. Vær oppmerksom på at det også skal registreres størrelser spillerne ønsker seg på cup t-skjortene.

Hvis laget må gjøre endringer i spillelister, sendes den inn på ny før innsjekk til cupen – eventuelt tas med når laget sjekker inn i Vikingskipet fredag.

Det er veldig viktig at dere leverer komplette spillerlister (inklusive de voksen som skal sove på skolen), både med tanke på kampavvikling, utlevering av cup t-skjorter, men også for å sikre registrering av både spillere og voksne som skal overnatte på skolene for å sikre at vi følger branninstruksene for overnatting.

 

For lag med C-kort og D-kort registreres kun spillere og trenere/lagledere.