Parkering av privatbiler og bobiler

Privatbiler
Det er gratis parkering ved alle hallene og skolene. Følg parkeringsområdenes anmodning for parkering.

Bobiler
Det koster kr. 150,- for bobiler ved bobilparkeringen utenfor Vikinskipet v/brannstasjonen. Dette betales via Vipps til #106232. Parkeringsbevisene kan hentes ut i hovedsekreteriatet i Vikingskipet.

På Toneheim- og Solvang skole betales det også kr. 150,- for parkering da det her er mulighet for å koble seg til strøm. Betales via Vipps til #106232 og parkeringsbevis hentes hos skoleansvarlige på skolen.

Utover dette kan bobil parkere på offentlige parkeringsplasser/områder og vi oppfordrer alle til å snakke med skoleansvarlig på de enkelte skolene om hvor man har lov til å parkere.