Frist for bestilling av deltakerkort til årets Storhamar Cup utsettes til 1. mai 2021 grunnet usikkerhet rundt covid-19. Den opprinnelige fristn var 1. mars 2021.

Håper alle har det bra og tar vare på hverandre.