Avlysning av Storhamar Cup 2020

Styret i Storhamar har besluttet å avlyse Storhamar cup 2020. Det er selvsagt trist å måtte ta denne beslutningen. Per nå er det ikke kommet råd om hvorvidt arrangement kan gjennomføres etter april måned. Men med usikkerhet rundt utviklingen av situasjonen, det samfunnsansvaret idretten har og hensyn til deltakerne har vi kommet til at dette er det beste.

Vi vil snarlig tilbakebetale deltakerkort. For å være sikker på at våre systemer stemmer med deres ber vi om at dere fyller og sender inn dette skjemaet. Vi ber dere det er mulig om at klubbene sender inn en felles tilbakebetalingsforespørsel. Tilbakebetaling vil skje i uken etter påske.

For de eldre lagene, 12-16 år, jobber vi med en muligheten for en turnering 14. – 16. august. Denne vil åpne for påmelding ca. 1. mai. Dere får egen invitasjon. Ønsker dere å delta på denne vil dere slippe lagspåmelding.

Vi håper å se dere til Storhamar Cup 2021! Ta vare på hverandre.