For å få utlevert sine lagmapper som inneholder deltakerkort, kampprogram og annen relevant turneringsinformasjon ved innskjekk, må alle lag ha levert inn spillelister innen 1.mai 2018.

Dette gjøres ved å sende følgende skjema: Spillerliste Storhamar Cup 2018 

Til epostadresse: hovedsekreteriat@storhamarcup.no eller til: bio@storhamarhandball.no

Selv om noen allerede har levert spillelister i Profixio ber vi dere vennligst sende en kopi i vedlagt format til hovedsekretariatets epostadresse. Dette for å sikre registrering av både spillere og voksne som skal overnatte på skolene for å sikre at vi følger branninstruksene for overnatting.