Spilletider / Ballstørrelser

NHFs turneringsreglement gjelder. Turneringsleder og utnevnte dommerveiledere har status som ”delegat”, og kan gripe inn med råd til dommerne i forbindelse med spesielle kampsituasjoner.

  •  J/G 10 og J/G 11 spiller aktivitetsserie. Minimum 5 kamper per lag.
  • Øvrige klasser inndeles i puljer med minimum 4 lag som spiller enkel serie.
  • De to beste lagene i hver pulje går videre til A-sluttspill, de resterende lagene i hver pulje går til B-sluttspill.
Spillere som ikke har fylt 16 år kan bare delta i sin egen aldersklasse og den klassen som ligger umiddelbart over. Storhamar Cup gjør oppmerksom på at turneringen inviterer til kamper i aldershomogene klasser, og at spilletiden gjelder for vår turnering. 


Hjemmelaget starter til venstre for sekretariatet og stiller med ball.
Les på forbundets side om ballstørrelser - disse gjelder også hos oss.

I de klassene og kampene hvor det er satt opp 2 omganger vil tiden ikke stoppes, men fortsette å gå. Ordningen er pga. at begge lag skal ha anledning til å starte med ball. Tiden stoppes heller ikke ved utvisning, kun ved diskvalifikasjon og alvorlig skade. Lagene bytter ikke side. 

I de kampene hvor det kun er en omgang starter hjemmelaget med ballen. 

Hvis en kamp i sluttspillet går til sudden death, skal det avgjøres hvem som starter med ballen via trekning. 

Antall spillere gjelder samlet på bane og benk under kampene. Alle lag kan ha med så mange spillere de ønsker så lenge disse er påført spillerlistene.

G/J 9, 10 og 11 spilles med 6 spillere, 5+1, på banen samtidig!

Klasse:

Antall spillere:

Spilletid:

Jenter 18
14 2 x 15

Jenter 16

14 

2 x 15 

Jenter 15

14

2 x 15

Jenter 14

12 

2 x 15 

Jenter 13

12

1 x 20

Jenter 12

12

1 x 20 

Jenter 11

10

1 x 15

Jenter 10

10 

1 x 15 

Jenter 9
 10  1 x 15

 

 

 

 Gutter 18
14
2 x 15

Gutter 16

14 

2 x 15

Gutter 15

14

2 x 15

Gutter 14

12 

2 x 15

Gutter 13

12

1 x 20

Gutter 12

12 

1 x 20 

Gutter 11

10

1 x 15

Gutter 10

10

1 x 15 

 Gutter 9
 10  1 x 15
Kontakt oss
Storhamar Cup
Kornsilovegen 58
2316 Hamar
Tlf.:   928 09 119
E-post:   bio@storhamarhandball.no