Deltakerkort

Etter at laget er påmeldt (10. januar) så bestiller man deltagerkort innen 1. Mars 2017. Bestilling avdeltagerkort skjer via påmeldingssystemet. Følg egen påmeldingslink på våre nettsider. Vi gjøroppmerksom på at alle spillere og ledere MÅ minimum ha C-kort for å komme inn på spilleflaten.

Deltagerkortene innbetales til konto 1822.43.20767 og skal betales innen 1. mars 2017. Etterdenne dato vil det ikke være anledning til å bestille/ endre deltagerkort gjennompåmeldingssystemet. Husk å benytte fakturanummer som referanse ved innbetalinger til vår konto.Dette letter vårt arbeid betydelig ved registreringer og ved eventuelle tilbakebetalinger.