Påmeldinger
Kapasitet for antall påmeldte lag er ca. 350 (+/-) avhengig av påmeldingene i de enkelte  klassene. Vi gjør oppmerksom på at vi er avhengig av å lage en optimal turnering med hensyn til klasser og puljeinndelinger og for å kunne gi flest mulige lag anledning til å delta.


Påmeldingen er en bekreftelse fra ansvarlig leder fra klubb/lag om at betingelsene og vilkårene for deltakelsen er lest og akseptert!

For å kunne melde på lag til turneringen så må dere lage et brukernavn (gjerne e-post) og passord. Dette er viktig å ta vare på i tilfelle endringer og bestillinger av deltakerkort! Husk å be om utskrift av påmeldingsfaktura i påmeldingssystemet. Innbetalt faktura er en bekreftelse på påmeldingen.

Priser og frister påmelding

Påmeldingsfrist og betalingsfrist er sammenfallende - 10. januar 2017. Påmeldingsavgift er:

  • J/G 09, 10, 11           kr. 1300,-
  • J/G 12, 13                  kr. 1500,-
  • J/G 14, 15, 16            kr. 1600,-
  • J/G 18                        kr. 1700;-

Påmeldingen er ikke endelig før påmeldingsavgiften er registrert på vår konto: 1822.43.20767 Ved eventuell trekking av lag skal dette umiddelbart meddeles turneringen via epost til  bio@storhamarhandball.no, slik at lag som står på venteliste kan tildeles plass. Husk å merke fakturaer / bestillinger for å få med riktig id-nummer.

Lag som trekker seg etter 15. februar vil ikke få refundert påmeldingsavgiften. Lag som trekker seg etter 1. april vil måtte betale et gebyr på kr. 3000,- Husk å generere faktura i påmeldingssystemet ved påmelding og bestilling av deltagerkort.


Kontakt oss
Storhamar Cup
Kornsilovegen 58
2316 Hamar
Tlf.:   928 09 119
E-post:   bio@storhamarhandball.no